Bonsai Ağaçlarının Felsefesi Nedir?

Bonsai ağaç yetiştiriciliği Doğu Asya ve çevresinde genel olarak bir ağaç yetiştirme uğraşı ya da hobisi olmasının dışında felsefesi olan bir olgu olarak hayat içinde yer alıyor. Bonsai ağaçları ile ilgili olarak birçok efsane ve söylenceden etkilenerek bu minyatür ağaçlar ile ilgili olarak farklı düşüncelere ve farklı inanışlara sahip olan kişileri görmek mümkün.

Budist İnancında Bonsai Yetiştiriciliği

Bonsai felsefesi denilince akla ilk gelen Budistler tarafından bu ağaçların cennete ulaşmadaki merdiven olarak ifade edilmesi geliyor.  Cennet ile yeryüzü arasındaki köprü ya da ağlantı olarak ifade edilen bonsai ağaçları cennete uzanan yeşil bir merdiven olarak ifade edilir. Budist inancına göre insan ve Tanrı arasında bir köprü vazifesini gören bonsai ağaç yetiştiriciliği dini bir ritüel olarak da karşımıza çıkıyor.

İnsan ve Doğa Uyumu

Bonsai ağaç yetiştiriciliği sadece dini bir ritüel olarak tanrı ile olan beraberliği değil aynı zamanda doğa ile insanın uyumlu olması ve bu beraberliği tam olarak sağlaması seklinde de düşünülüyor. Empati kurma, uyum sağlama ve hayat döngüsü içinde yer edinebilmenin farklı bir yolunun canlandırılması olarak da düşünülmektedir.

Modern Bonsai Sanatı

Modern bonsai sanatı içinde ise doğanın gerçekçi bir görüntüsünü minyatür olarak hayata geçirme yer alıyor. Böylelikle zaman içinde değişen üç boyuta sahip olan manzaralar yaratılarak gerçek bir doğa yaratılabiliyor.

Leave a Reply